PAR MUMS

Pilnsabiedrība „A.A.& Būvkompānijas” juridiski ir dibināta 2005. gada 28.oktobrī, bet mēs par savu dzimšanas dienu uzskatām 1999. gada 8. martu, kad reģistrēts pirmais mūsu grupas uzņēmums. Vēsturiski darbība celtniecības nozarē sākās jau 1983. gadā, kad firmas vadītājs Arvīds Apfelbaums sāk strādāt Madonas lauktehnikā kā būvdarbu vadītājs. Mūsu misija, sniedzot būvniecības pakalpojumus, ir padarīt klientu dzīvi labāku, nepārtraukti palielinot uzņēmuma vērtību, kas reizē vienotā komandā strādājošajiem darbiniekiem dod gandarījumu par paveikto.

Pamatdarbības virzieni ir:

  • Ēku, būvju un inženiertīklu projektu izstrāde;

  • Ēku un būvju būvdarbu un restaurācijas vai rekonstrukcijas    darbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība;

  • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana un izbūve;

  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvju un inženiertīklu būvdarbu vai rekonstrukcijas darbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība;

  • Ceļu projektēšana, būvdarbu veikšana, vadīšana un  būvuzraudzība.

Pilnsabiedrība „A.A.& Būvkompānijas” savu darbu plāno tā, lai tās darbība tiktu koncentrēta uz ilgtermiņa sadarbības veidošanu ar klientu, nosakot gan īstermiņa, gan ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, gan organizējot individuālu pieeju katram klientam, izzinot viņa izteiktās un neizteiktās vēlmes. Firma sistemātiski uzlabo iekšējos procesus, izglītojot un motivējot darbiniekus, lai celtu viņu atbildību par darba galarezultātu un rosinātu uz videi draudzīgu rīcību īstenošanu. Lai nodrošinātu efektīvu PS “A.A.& būvkompānijas” pamatdarbības funkciju pārvaldību un procesu realizāciju, uzņēmuma vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajiem kvalitātes un vides vadības sistēmu standartiem – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.