00v.jpg

BŪVNIECĪBA

Uzņēmumam ir pieredze dzīvojamo māju, veikalu, tūrisma objektu, sporta kompleksu, guļbūvju, lauksaimniecības un ražošanas objektu, autoservisu, vēsturisku būvju projektēšanā, būvniecībā, rekonstrukcijā un restaurācijā, kā arī apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības objektu un inženiertīklu būvniecībā un rekonstrukcijā.

Mēs būvējam vidi saudzējošus objektus atbilstoši likumdošanas prasībām un, savu iespēju robežās, samazinām vai novēršam kaitējumu videi.

Pilnsabiedrība „A.A.& Būvkompānijas” ir uzņēmums, ar kura sniegtajiem pakalpojumiem sabiedrība saprot labu, noteiktajā termiņā padarītu darbu.